m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Vrh

BIRAJTE NAJBOLJE ZA SVOJU PORODICU

Eko naselje „Šumadijski Kutak“ je koncipirano kao održiv turistički kompleks koji će ponuditi različite vrste aktivnosti i uslugu/proizvode visokog kvaliteta. Ovaj prostor će predstavljati savršeno mesto za beg u prirodu radi obnove energije i unutrašnjeg balansa, ali i za sticanje iskustava vrednih pamćenja!

PRINCIPI

EKO URBANA IZGRADNJA

EKO URBANA IZGRADNJA

Minimalan štetni uticaj na postojeće okruženje, u harmoniji sa prirodom.

EKO KONSTRUKCIJA

EKO KONSTRUKCIJA

Prirodni, eko i reciklirani materijali za gradnju, inovativni građevinski sistemi i zdrava unutrašnja atmosfera.

ENERGETSKI EFIKASNE ZGRADE

ENERGETSKI EFIKASNE ZGRADE

Minimalna potrošnja energije u službi održivog i većeg komfora.

SMART SISTEMI ZGRADA

SMART SISTEMI ZGRADA

Napredni sistemi kontrolisanja redukuju troškove održavanja.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Visoki procenat energetske nezavisnosti.

ODGOVORNO KORIŠĆENJE VODE

ODGOVORNO KORIŠĆENJE VODE

Sistemi za sakupljanje kišnice, efikasna upotreba otpadnih voda, specijalni filtracioni sistemi.

RECIKLAŽA OTPADA

RECIKLAŽA OTPADA

Odgovorno odlaganje I reciklaža otpada I upotreba ekoloških materijal.

ZDRAVA ISHRANA

ZDRAVA ISHRANA

Saradnja sa lokalnim farmerima, permakultura, biodinamični, holistički uzgoj.

SAOBRAĆAJ KOJI NE ŠTETI PRIRODI

SAOBRAĆAJ KOJI NE ŠTETI PRIRODI

Rekreacija, hodanje, vožnja bicikla I upotreba elektičnih vozila.